TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP NGUYỄN QUỐC TRỊ LÀM VIỆC TẠI VQG CÁT TIÊN

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP NGUYỄN QUỐC TRỊ LÀM VIỆC TẠI VQG CÁT TIÊN

Ngày 13/3/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc tại Vườn quốc gia Cát Tiên


Ngày 13/3/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc tại Vườn quốc gia Cát Tiên. 

Tổng cục trưởng đánh giá cao những nổ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động VQG Cát Tiên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.
Công tác phát hiện và xử lý vi phạm giảm 17,5% so với năm 2017; thực hiện giao khoán bảo vệ rừng hơn 30.000ha; hỗ trợ đầu tư cho 37 thôn theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg.
Hoàn thành việc trồng rừng thay thế gần 80ha; chăm sóc 70ha rừng trồng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 400ha; trồng tre chống sạt lở, trồng cây tạo cảnh quan...
Công tác cứu hộ: thực hiện tốt công tác chăm sóc và huấn luyện hơn 100 cá thể Vượn, Gấu, Cu Li, Cầy Vòi Hương...; tiếp nhận, chăm sóc và tái thả 183 cá thể, đạt tỉ lệ thành công 95%.
Các hoạt động du lịch đạt doanh thu hơn 11 tỉ, tăng 12% so với năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị đã yêu cầu cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công việc; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; tăng cường liên kết, thu hút đầu tư, mạnh dạn tạo đột phá để phát triển; xây dựng các cơ sở vật chất đảm bảo xứng tầm trong khu vực trong các hạng mục như: nhà bảo tàng, Vườn thực vật.
Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị tại Vườn quốc gia Cát Tiên.