Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015


Vườn quốc gia Cát Tiên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 theo hình thức xét tuyển

Ngạch kiểm lâm viên, mã ngạch 10.226

Ngạch kiểm lâm viên trung cấp, mã ngạch 10.228

Thông tin cụ thể xin vui lòng xem tại đây