Thánh địa Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Thánh địa Cát Tiên

Một kinh đô cổ có niên đại khoảng từ thế kỷ thứ III đến thế kỷ thứ VI của cư dân bản địa. Tại đây, còn lưu giữ một bộ ngẫu tượng Linga - Yoni bằng đá xám được xem là lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Năm 1997, khu di tích này được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và đang được đề nghị công nhận là di sản văn hoá thế giới.


Đặt tour

Thánh địa Cát Tiên

Liên hệ