Sắc đào Cát Tiên

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Sắc đào Cát Tiên

Những cành đào đã bắt đầu chớm nở. Sắc hồng tươi lan dần điểm tô cho vẻ đẹp của rừng


Khi những hạt mưa đầu mùa đủ mớm cho cánh rừng cuối mùa khô hạn, cũng là lúc những cánh đào rừng "bung lụa"

(Ảnh chụp ngày 17/4/2018)