Mở cửa Đắc Lua đón khách tham quan Hồ Cây Si

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Mở cửa Đắc Lua đón khách tham quan Hồ Cây Si

Từ ngày 16/3/2019, mở cửa cổng Đắc Lua đón khách tham quan Hồ Cây Si


4. Các hành vi không được phép
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thu thập mẫu vật, tiêu bản và các loại khác có nguồn gốc từ rừng khi chưa được sự đồng ý của Giám đốc Vườn.
- Vứt rác bừa bãi trong rừng.
- Đem các phương tiện đi lại vào Vườn.
- Săn bắn, bẫy, bắt các động vật rừng.
- Khắc vẽ, sơn lên cây, đá.
- Đem túi nilon, các chất độc hại, gây cháy nổ vào rừng.
- Gây tiếng ồn hoặc sử dụng các thiết bị tạo âm lượng lớn.