Động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua


http://tuoitre.vn/dong-vat-hoang-da-giam-hon-mot-nua-trong-40-nam-qua-652786.htm