Dịch vụ khác

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Dịch vụ khác


1

Phòng họp

Buổi

       800.000

2

Máy chiếu

Buổi

       500.000

3

Phí cắm trại

Ngày / người

         20.000

4

Lửa trại

 

400.000

5

Giày

 

         10.000

6

Vớ chống vắt

 

           5.000

7

Xuồng tự chèo tại Bàu Sấu (2 người)

Giờ

80.000

8

Bốc vác ( tối đa 20kg)

Ngày

       400.000