Dịch vụ hướng dẫn

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Dịch vụ hướng dẫn


Hướng dẫn viên bản địa, giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

01 hướng dẫn viên phục vụ tối đa cho đoàn 30 người.