Vườn quốc gia Cát Tiên

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Phòng đôi (Giá cho khách nội địa)

Phòng 2 người STD
300,000 VND
Phòng 2 người SUP
450,000 VND

Phòng gia đình (Giá cho khách nội địa)

Nhà gỗ 3 người
250,000 VND
Phòng 3 người STD
350,000 VND
phòng 3 người SUP
550,000 VND
Phòng 4 người
200,000 VND
Phòng 8 người
400,000 VND

Lều (Giá cho khách nội địa)

Lều 2 người
80,000 VND
Lều 10 người
300,000 VND
Lều 3 người
120,000 VND