10 doanh nghiệp lữ hành inbound hàng đầu tại TP.HCM

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

10 doanh nghiệp lữ hành inbound hàng đầu tại TP.HCM

Trong khuôn khổ ngày Hội Du lịch tp. HCM năm 2017 đã tôn vinh 10 doanh nghiệp lữ hành inbound hàng đầu tại TP.HCM


1. Cty TNHH MTV DV Lữ hành Saigontourist 

2. Công ty CP Du lịch Exotissimo Việt Nam

3. Công ty TNHH JTB-TNT

4. Công ty CP DV DL Bến Thành

5. Cty TNHH MTV DL SMI-VN

6. Công ty CP DL Việt Nam TP.HCM

7. Công ty TNHH ICS (Việt Nam)

8. Cty TNHH MTV Lữ hành HG Sài Gòn

9. Công ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ

10. Cty CP DL & TT GTVT Việt Nam – Vietravel